TUYỂN DỤNG

KỸ SƯ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ phục vụ cho các dự án dịch vụ tích hợp, TMĐT, VAS của công ty. 

 • Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm, CSDL. 

 • Phân tích nhu cầu, xây dựng - chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ. 

 • Lập trình phần mềm dịch vụ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Có hiểu biết về ngôn ngữ lập trình .Net, hệ quản trị CSDL SQL/Oracle. 

 • Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống, tổ chức CSDL lớn. 

 • Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia phát triển các dự án dịch vụ tích hợp, TMĐT, VAS. 

 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, cập nhật công nghệ và áp dụng vào dự án. 

 • Tư duy tổ chức công việc khoa học.

 • Có khả năng làm việc tập trung, cường độ cao nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

QUYỀN LỢI
 • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

 • Được tham gia phát triển các dự án Start-Up mới, tiềm năng phát triển nghề nghiệp vượt trội.

 • Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ hấp dẫn.

 • Tham gia các hoạt động ngoại khóa party, teambuilding, ...

 • Được đào tạo kiến thức ngành và kiến thức chuyên môn hoàn toàn miễn phí.

 • Đảm bảo quyền lợi BHYT, BHXH theo quy định.

THU NHẬP
 • Thu nhập cơ bản: Thỏa thuận.

 • Bổ sung thu nhập: Theo năng lực và nhiệm vụ được phân công.

 • Thưởng dự án: Căn cứ hiệu quả của dự án tham gia phát triển.

ỨNG TUYỂN NGAY